Modularni objekti za sve namene

modularni
objekti za
sve namene


 

javni
objekti

 

poslovni
objekti

 

stambeni
objekti

 
U zavisnosti od namene,
isprojektovani objekat se u
fabričkim, kontrolisanim
uslovima proizvodi kao skup
segmenata-modula.

Gotovi moduli se transportuju do
pripremljene lokacije, slažu se kao
lego kocke, i za kratko vreme se
formira željeni prostor. Na isti način
se vrši i demontaža.

 

administrativni
objekti

 
U odnosu na standardnu gradnju,
modularna gradnja ima niz
prednosti:

- beton je zamenjen pocinkovanom
čeličnom konstrukcijom
- cigle i pesak su zamenjene
savremenim sendvič panelom, što
znači: bolja izolacija, ne upija vlagu,
duži vek, lako održavanje
- mogućnost premeštanja
- proizvodnja ne zavisi od
vremenskih uslova
- isporuka i montaža može se izvesti
na udaljenim lokacijama
- brza gradnja
- niža cena

 
 

tehnički
podaci – opšti

 

Dimenzije osnovnih modula su:
2,43 x 6 x H (2,7-3,0) m.

Konstrukcija:
Čelična atestirana konstrukcija, sa
mogućnošću izgradnje u tri nivoa
(trospratne montaže).
Poseduje izvanredne osobine
otpornosti na zemljotres.

Zidovi:
- Mogu se oblagati sendvič panelom,
tako da je konstrukcija nevidljiva,
nema hladnog mosta.
- Paneli mogu biti oslikani u dezenu
cigle, kamena ili drveta.
- Mogu da ispune maksimalne
zahteve protivpožarnosti.
- Debljina pregradnih i fasadnih
zidova (80 mm i 100 mm), koji
zadovoljavaju važeće građevinske
standarde, u odnosu na klasičnu
gradnju zauzimaju 3 puta manje
korisnog prostora (svega 8,3%).
Broj etaža 3:
Prizemlje + 1. sprat + 2. sprat.

Elektroinstalacije, obloge poda
i krova, stolarija:

U skladu sa specifičnostima namene
objekta i projektnim zahtevima.